Historik over forhandlingsforløb med E.ON om køb af værk og net

Kronologisk oversigt over begivenheder, korrespondance, møder, etc. i forbindelse med Egedal kommunes, og senere forbrugernes egne forhandlinger med E.ON Danmark A/S.

Opdateret 18. marts 2013

Læs videre ...

Egedal kommune offentliggør overdragelsesaftalen med E.ON

5. juni 2010

Egedal Forsyning A/S (kommunens forsyningsselskab) har nu offentliggjort købsaftalen med E.ON vedrørende køb af fjernvarmeværk og -net i Slagslunde. Samtidig har man redegjort for hvorledes sagen håndteres overfor forbrugerne i den nærmeste fremtid.

Kommunen har også indgået en driftsaftale med E.ON, men denne vil ikke blive offentliggjort på nuværende tidspunkt.

Meddelelsen kan ses her.

Ændringerne til varmeforsyningsloven er trådt i kraft 16. juni 2010

De ændringer til varmeforsyningsloven, som Energitilsynet ønskede i dets tilkendegivelse af 22. juni 2009, er nu vedtaget af Folketinget, og trådt i kraft den 16. juni 2010.

Ændringerne indebærer at Energitilsynet nu kan gå ind og forlange alle relevante oplysninger fra E.ON Danmark A/S, der er E.ON Varme Danmark ApS' moderselskab. Dette har hidtil ikke været muligt fordi E.ON Danmark A/S ikke har været omfattet af varmeforsyningsloven.

Egedal kommune offentliggør at der er indgået aftale med E.ON

17. juni 2010

Af Egedal kommunes hjemmeside fremgår det at kommunen nu har indgået aftale med E.ON.
Se http://egekom.dk/cms/site.aspx?p=277&NewsID=946

Egedal kommune fortsætter med købet af E.ONs værk og net i Slagslunde

 
SFL har den 7. juni 2010 modtaget følgende meddelelse fra Egedal kommune:
 
Jeg har nu modtaget 215 tilmeldinger ud af 238 mulige, svarende til 90,3 %. Kommunen fortsætter derfor processen, som forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 26. maj d.å.
 

Med venlig hilsen

Egedal kommune ønsker tilkendegivelser fra forbrugerne inden den 4. juni 2010

28. maj 2010.

Kommunen er nu nået frem til et forhandlingsresultat med E.ON. Da kommunen ikke har opnået det resultat, som vi forbrugere blev stillet i udsigt, ønsker kommunen at sikre sig, at det fortsat er brugernes ønske, at kommunen overtager varmeforsyningen i Slagslunde.

Egedal kommune fremsætter købstilbud til E.ON

13. maj 2010 

Slagslunde Fjernvarmelaug har modtaget en redegørelse for det købstilbud Egedal kommune den har fremsat over for E.ON vedrørende overtagelse af fjernvarmeværk og -net i Slagslunde.

I teksten er der henvist til forskellige dokumenter, der kan ses på følgende links, nemlig

Energitilsynet giver E.ON Varme og E.ON Produktion tilkendegivelser vedrørende selskabernes anlægsværdier

Energitilsynet har den 8. april 2010 givet E.ON Varme (forsyningsnettene) og E.ON Produktion (værkerne) hver sin tilkendegivelse om værdierne af de anlægsaktiver (net og værker), som selskaberne ejer.

Egedal kommunes meddelelse om antallet af tilmeldinger til den påtænkte kommunale løsning

Fra Peter Elman, Egedal kommune, har SFLs bestyrelse den 26. marts 2010 modtaget følgende email:

 

Bestyrelsens meddelelse til medlemmerne 16. marts 2010

Bestyrelsen har via email udsendt en meddelelse til medlemmerne. Den lyder således:

 

BILLIGERE VARME I SLAGSLUNDE

 

E.ON udsætter udmeldelsesfristen i Slagslunde

E.ON Varme har udsat fristen for udmeldelse pr. 30. april 2011 til 31. marts 2010.

Deres meddelelse kan ses her.