Energitilsynet giver E.ON Varme og E.ON Produktion tilkendegivelser vedrørende selskabernes anlægsværdier

Energitilsynet har den 8. april 2010 givet E.ON Varme (forsyningsnettene) og E.ON Produktion (værkerne) hver sin tilkendegivelse om værdierne af de anlægsaktiver (net og værker), som selskaberne ejer.

Ved "tilkendegivelse" forstås at E.ON skal følge indholdet. I modsat fald kan Energitilsynet udstede påbud om at det sker. Et sådant påbud vil efterfølgende af E.ON kunne indbringes for Energiklagenævnet.

Tilkendegivelsen overfor E.ON Varme kan ses her.

Tilkendegivelsen overfor E.ON Produktion kan ses her.