Historik over forhandlingsforløb med E.ON om køb af værk og net

Kronologisk oversigt over begivenheder, korrespondance, møder, etc. i forbindelse med Egedal kommunes, og senere forbrugernes egne forhandlinger med E.ON Danmark A/S.

Opdateret 18. marts 2013

Læs videre ...

Slagslunde Fjernvarmelaug er nedlagt

Generalforsamlingerne den 25. februar 2014

Efter oprettelsen af Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. og købet af varmeværk og distrubutionsnet pr. 1. juli 2013, har Slagslunde Fjernvarmelaug udspillet sin rolle som forbrugersammenslutning.

Farvel SFL

DET HISTORISKE FORLØB FRA OPRETTELSEN TIL OPLØSNINGEN AF

SLAGSLUNDE FJERNVARMELAUG

amba'et har fået egen hjemmeside

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. har hu fået sin egen hjemmeside, der kan ses her. Der er endnu ikke ret meget indhold, men der vil komme mere efterhånden som de pågående købsforhandlinger skrider frem.

Alle forslag til indhold i øvrigt er meget velkomne. Benyt venligst den nye hjemmesides kontaktformular hertil.

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. er nu en realitet

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. (SFA) er nu en realitet efter den stiftende generalforsamling i Forsamlingshuset den 6. marts 2013.

Referatet fra generalforsamlingen kan ses her.
Formandens orientering om det konstituerende bestyrelsesmøde, og status på købet af net og værk kan ses her.

Ny forbruger-hjemmeside fra Energistyrelsen

1. marts 2013

Energistyrelsen (ikke at forveksle med Energitilsynet) har udviklet en ny hjemmeside med forbrugerinformation, som en videreudvikling af den tidligere hjemmeside GoEnergi.dk.

Den nye side kan ses her.

Energistyrelsen afviser fuld variabel betaling i energisektoren

Energistyrelsens tarifudvalg har tidligere analyseret den besparelse, der kan opnås, hvis fast betaling erstattes med fuld variabel betaling i energisektoren.
Rapporten viser at besparelseseffekten overskygges af negative konsekvenser.

Læs udvalgets konklusioner.

Stiftende generalforsamling i Slagslunde Fjernvarme amba

10. februar 2013

Bestyrelsen planlægger at afholde stiftende generalforsamling i Slagslunde Fjernvarme amba - andelsselskabet der i påkommende fald skal overtage værk og net.

onsdag, den 6. marts kl. 19.00
i Forsamlingshuset

Alle fjernvarmebrugere i Slagslunde er velkomne, også de der ikke måtte være medlem af SFL.
Den egentlige indkaldelse vil snarest blive udsendt via email.

Referat af generalforsamlingen 5. februar 2013

Referatet fra SFLs generalforsamling er nu klar. Som sædvanlig er det uden bilag, idet disse pga. evt. sensitivt indhold sendes direkte pr. email til medlemmerne.

Selve referatet kan ses her.
Anvisninger om kontingentbetaling kan ses her.
Tidligere referater kan ses her.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

SFL indkalder hermed til ordinær generalforsamling

tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00
i Forsamlingshuset

Indkaldelsen kan ses her.

SFL indkalder til orienteringsmøde

SFL indkalder medlemmerne og andre interesserede til orienteringsmøde

tirsdag, den 27. november 2012 kl. 19.00
i Forsamlingshuset

Formandens pr. email udsendte brev kan ses her.