Slagslunde Fjernvarmelaug er nedlagt

Generalforsamlingerne den 25. februar 2014

Efter oprettelsen af Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. og købet af varmeværk og distrubutionsnet pr. 1. juli 2013, har Slagslunde Fjernvarmelaug udspillet sin rolle som forbrugersammenslutning.

Bestyrelsen foreslog derfor på SFLs ordinære generalforsamling d. 25. februar 2014, at SFL nedlægges. Da der imidlertid ikke var mødt tilstrækkelig mange op (3/4 af medlemmerne), blev der umiddelbart efter afholdt en extraordinær generalforsamling, hvor nedlæggelsen blev vedtaget.

Det besluttedes samtidig at skænke SFLs resterende formue, ca. 6.000 kr. til Forsamlingshuset som hjælp til renovering af dettes tag.

Referatet af den ordinære generalforsamling kan ses her som PDF.
Referatet af den extraordinære generalforsamling kan ses her som PDF.
Marie Louise Allerslevs indlæg om SFLs historie kan ses her.