SFLs klage til Folketingets Ombudsmand over Energitilsynets og Energiklagenævnets sagsbehandling -- iværksat 22. april 2008

I forbindelse med Energitilsynets og Energiklagenævnets afgørelser omkring vores kontrakt, har SFL klaget til Folketingets ombudsmand over overfladisk og utilstrækkelig sagsbehandling.

Ombudsmanden satte sagen i bero, idet han ville afvente ankenævnets afgørelse, omend private ankenævn ikke ligger indenfor hans område.

Se også klagen til ankenævnet.