Energitilsynets prisstatistikker

SFL bearbejder Energitilsynets prisstatistikker efterhånden som de udkommer. Energitilsynet offentliggjorde ikke disse statistikker før den 21. marts 2007.

Det fremgår af hvert enkelt dokument hvori bearbejdelsen består.

Energitilsynets egne udgaver kan ses her.

Statistikker fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme kan ses her.
Dansk Fjernvarmes årlige notater vedrørende fjernvarmepriser kan ses her.