Energitilsynets undersøgelse af E.ONs prisfastsættelser - og hvad deraf følger

 

Foranlediget af et overvældende antal klager over E.ONs voldsomme prisstigninger har Energitilsynet gennemført en undersøgelse af E.ON.

E.ON handler urimeligt efter varmeforsyningsloven

Energitilsynet har på sit møde den 22. juni 2009 blandt andet tilkendegivet

  • at det giver en uigennemskuelig og derfor urimelig prisfastsættelse, at E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Varme Danmark ApS har tilrettelagt deres virksomhed på en sådan måde, at væsentlige eller alle dele af den daglige drift og økonomi er placeret i moderselskabet E.ON Danmark A/S, som ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.
  • at det er urimeligt, at E.ON Varme Danmark ApS i Hjortekær, Anneberg og Ørslev-Terslev pr. 1. januar 2009 hævede priserne med henholdsvis 57 pct., 58 pct. og 59 pct., jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Energitilsynet finder, at en så markant forhøjelse af priserne på den leverede fjernvarme bør finde sted over en periode, i dette tilfælde længere end 3 år.
  • at det er urimeligt, at E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Varme Danmark ApS i Slagslunde indregner 794 t.kr. i fjernvarmeprisen, fordi der ikke er tale om underdækning i varmeforsyningslovens forstand, men om underskud, som fremkommer som følge af aftalte fjervarmepriser mellem NESA og fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde før E.ON’s overtagelse af værket, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk.1, og § 21, stk. 4.
  • at det er urimeligt, at E.ON Produktion Danmark A/S den 17. december 2008 fakturerede et beløb på 22.140 t.kr. til E.ON Varme Danmark ApS vedrørende en underdækning i Frederikssund, fordi der ikke er tale om underdækning i varmeforsyningslovens forstand, men om underskud, som fremkommer som følge af aftalte fjernvarmepriser mellem NESA Produktion og NESA Varme før E.ON’s overtagelse af værket, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk.1, og § 21, stk. 4.
  • at udtrædelse nu kan ske på lempeligere vilkår.
  • at ministeren gøres opmærksom på at varmeforsyningsloven bør skærpes i relation til E.ONs selskabsform.

Tilkendegivelsernes dokumenter er disse:

 

Efterfølgende er der hændt dette:

Vedrørende priser og betingelser

Vedrørende udtrædelse

Foranlediget af E.ONs misbrug af varmeforsyningsloven, har Energitilsynets formand henvendt sig til klima- og energiminister Connie Hedegaard om ændringer af loven

 Energitilsynets tidligere tiltag

Her er hvad SFL tidligere har foretaget sig i den anledning