Klage til Energitilsynet over bestyrelsesforholdene i E.ON Varme Danmark ApS

E.ON Varme har bl.a gennem sine vedtægter skabt utålelige forhold for de kommunalt udpegede forbrugerrepræsentanter i selskabets bestyrelse. Efter varmeforsyningsloven skulle forbrugerne ellers udgøre et flertal, men E.ON Varme har sørget for at dette er uden betydning. Der er den 24. september 2009 indgivet en klage over disse forhold til Energitilsynet.