Historik over forhandlingsforløb med E.ON om køb af værk og net

Kronologisk oversigt over begivenheder, korrespondance, møder, etc. i forbindelse med Egedal kommunes, og senere forbrugernes egne forhandlinger med E.ON Danmark A/S.

Opdateret 18. marts 2013

Læs videre ...

E.ON underløber vores forbrugerrepræsentanter

11. oktober 2012

SFL har fra Energitilsynet modtaget E.ONs plan for efterlevelse at Energitilsynets tilkendegivelse af 26. juni 2012. Sammen med planen følger også et dokument fra E.ONs advokat. Begge er dateret den 28. september 2012.

Planen rejser imidlertid flere spørgsmål end den besvarer. For eksempel:

Pressemeddelelse vedr. energiministerens svar

Pressemeddelelse 
 
Ministersvar i forbindelse med Energitilsynets manglende godkendelse af E.ON’s regnskaber
 
22. august 2012
 
Forhistorie
 

Henvendelse til energiministeren efter fællesmøde -- og hans svar

Opdatering pr. 10. august 2012

Ministeren har nu svaret på nedenstående henvendelse. Svaret kan ses her. Det var som ventet ...

 


 

Den 26. juni 2012 blev der atter afholdt et møde mellem repræsentanter for E.ONs forskellige forsyningsnet. Mødet blev, med SFLs bestyrelse som vært, afholdt i Slagslunde Forsamlingshusklubs lokaler.

Dagens citat

I årsrapporten fra E.ON Danmark A/S fra 2011 på side 10 nederst skriver man, at "der er brugt ca. 950 mandetimer på energirådgivning til E.ON Produktion Danmark A/S og E.ON Varme Danmark ApS, bl.a. med fokus på at optimere ..."
Hvordan kan man rådgive et firma, som ikke har personale?

Steen Petersen
Forbrugerrepræsentant i E.ON Varme Danmark ApS' bestyrelse.
5. august 2012

 

Mere af Steen Petersens observationer ...

Af E.ON Produktion Danmark A/S' (der ejer E.ONs varmeværker) årsrapport for 2010 fremgår det, at man har betalt 50 mio. kr. i udbytte til moderselskabet, E.ON Danmark A/S.

Hvordan kan det gå til at en virksomhed, der efter varmeforsyningslovens § 20 stk. 1, kun må indregne nødvendige omkostninger i sine priser, kan få 50 mio. kr. tilovers til at forære sit moderselskab?

Varmeforbrugerne i E.ONs forsyningsområder støtter at forbrugerflertallet i E.ON Varme Danmark ApS' bestyrelse udnyttes

Ifølge varmeforsyningslovens § 23h stk. 1 skal E.ON Varme Danmark ApS' bestyrelse have et flertal af forbrugerrepræsentanter. Ud af bestyrelsens syv medlemmer er de fire derfor udpeget af kommunalbestyrelserne i Faxe, Frederikssund, Hillerød og Vordingborg kommuner.

Energitilsynet fastslår at E.ONs priser er alt for høje

Den 26. juni 2012 har Energitilsynet vedtaget en tilkendegivelse, hvori man konstaterer at E.ONs omkostninger til administration er udokumenterede og derfor urimelige, fordi de er dobbelt så høje som de tilsvarende udgifter hos sammenlignelige værker.

I tilkendegivelsen forlanger tilsynet derfor E.ONs priser inden for dette område nedsat med 50%, indtil dokumentation foreligger.

Østre Landsret afsiger dom i E.ONs sag mod to forbrugere i Slagslunde

29. juni 2012

Den sag som E.ON havde anlagt mod to forbrugere i Slagslunde, og som forbrugerne vandt ved Retten i Hillerød, er nu blevet afgjort af Østre Landsret med det modsatte resultat.

Landsrettens dom er - ifølge flere jurister - mærkværdig, fordi retten på den ene side fastslår at Nesa/E.ON har afgivet en prisgaranti overfor forbrugerne, men på den anden side alligevel tillader E.ON at opkræve højere priser end garantien indebærer.

Underskriftindsamling mod tilslutningspligt

6. maj 2012

En kreds af fjernvarmebrugere i områder, hvor de er hårdt plaget af høje priser, samtidig med at være underkastet tilslutnings- eller forblivelsespligt, har startet en kampagne for at støtte Liberal Alliances forslag i Folketinget om at denne tvang afskaffes.

Hvis du ønsker at deltage i underskriftsindsamlingen, kan du klikke her.

Demonstration mod tilslutningspligt

4. maj 2012

Skævinge Fjernvarmelaug forsøger at samle til demonstration den 24. maj til støtte for Liberal Alliances forslag i Folketinget om afskaffelse af tilslutnings- og forblivelsespligt i fjernvarmesektoren.

Læs videre her.