Historik over forhandlingsforløb med E.ON om køb af værk og net

Kronologisk oversigt over begivenheder, korrespondance, møder, etc. i forbindelse med Egedal kommunes, og senere forbrugernes egne forhandlinger med E.ON Danmark A/S.

Opdateret 18. marts 2013

Læs videre ...

SFLs medlemmer indkaldes til møde tirsdag, den 26. januar 2010, kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlinghus

Bemærk at datoen er ændret fra den 15. december til den 26. januar

Emne:  Fjernvarmens fremtid i Slagslunde

På baggrund af den undersøgelse, som alternativgruppen i SFL netop har foretaget i Slagslunde, vil følgende spørgsmål blive drøftet: Skal EON fortsat levere varme til fjernvarmebrugere i Slagslunde? Hvilke andre realistiske alternativer kunne tænkes - kollektive som individuelle.

Læserbrev om prisnedsættelse i forklædning

Nedenstående er sendt til Lokalavisen Frederikssund.
Den artikel læserbrevet kommenterer, kan ses her.

- - - - - - - - - - - - - -

Det var med stor undren, jeg læste artiklen i Lokalavisen Weekend den 5. november om, at E.ON har givet sig med hensyn til prisen på levering af fjernvarme og at det konservative byrådsmedlem i Frederikssund Morten Skovgaard betragter de nye tal som en personlig sejr.

E.ON Varme har nedsat de faste tariffer og i stedet hævet prisen på forbruget, således at det kan mærkes på prisen, når man sparer på varmen. Fint nok. Men en nedsættelse af den samlede pris for varmen er der desværre ikke tale om.

E.ON budgetterer med ulovlig underdækning i sine nye priser -- og Energitilsynets svar

Til Energitilsynets sekretariat
att. specialkonsulent Hans Rysgaard

Kære Hans Rysgaard,

Jeg har nu modtaget aktindsigtsmaterialet vedr. E.ONs anmeldelser af de nye budgetter og priser for de forskellige forsyningsområder (i alt 136 dokumenter, men med så mange dubletter, at det egentlige antal kun blev 31, da jeg omsider fik hittet rede i det hele).

E.ON vil skaffe sig milliardindtægter i Slagslunde

E.ON viser nu sit sande ansigt, og vil presse milliarder ud af forbrugerne i Slagslunde. Hvis man da ellers skal tro på anmeldelsen til Energitilsynet af det nye budget for Slagslunde for varmeåret 2009/2010.

E.ON foreslår ændrede varmepriser

Efter forhandlinger med Energitilsynet, hvor tilsynet forlangte markante prisnedsættelser, er E.ON nu kommet op med sine forslag til disse.

Frederikssund, Hjortekær og Ørslev-Terslev får prisnedsættelser, men man skal notere sig, at dette sker efter at disse kunder forrige år fik prisstigninger på op mod 60%, og at prisnedsættelserne kun dækker en brøkdel heraf. Hertil kommer at prisnedsættelsen kun er et udtryk for, at Energitilsynet har forlangt at forrige års voldsomme stigninger indfases over en årrække. Der er således for disse forsyningsområder stadig udsigt til store prisstigninger i årene fremover.

Det er forbløffende - når man tænker på at Energitilsynet forlanger prisnedsættelser - at E.ON giver prisstigninger på hhv. 3.838 kr. til Annebergparken, 3.167 kr. til Skævinge og 274 kr. til Slagslunde.

E.ON forkorter opsigelsesfristen midlertidigt

E.ON har forkortet opsigelsesvarslet for udtræden. Således kan forbrugerne i Slagslunde vente med opsigelse indtil den 1. februar 2010 for udtræden pr. 30. april 2011.

Se E.ONs pressemeddelelse - hvor de i øvrigt kalder forkortelsen en forlængelse!.

Åbent brev til Connie Hedegaard fra Ørslev-Terslev -- og ministerens svar

Fra: Mette Bott
Sendt: 28. september 2009 17:24
Til: Klima- og Energiministeren
Emne: E.ON-ejede fjernvarmeværker

Kære Connie Hedegaard

Den 25. september kunne man i Dagbladet, Sjællandske Medier, læse følgende:

Energitilsynets formand Uffe Bundgaard-Jørgensen henviser således kunderne til domstolene med bemærkningen:

Ændring i E.ONs topledelse

Tore Harritshøj, der i øjeblikket er direktør for E.ON Varme Danmark ApS, tiltræder stillingen som administrerende direktør for E.ON Danmark A/S.

Der forlyder intet om, hvem der så skal være direktør for E.ON Varme Danmark ApS.

Se E.ONs pressemeddelelse.

Energitilsynets forhandlinger med E.ON Varme er indledt

Energitilsynet har afholdt det første forhandlingsmøde med E.ON Varme den 6. oktober 2009. Tilsynet har i den anledning udgivet disse dokumenter:

Klage til Energitilsynet over bestyrelsesforholdene i E.ON Varme Danmark ApS

E.ON Varme har bl.a gennem sine vedtægter skabt utålelige forhold for de kommunalt udpegede forbrugerrepræsentanter i selskabets bestyrelse. Efter varmeforsyningsloven skulle forbrugerne ellers udgøre et flertal, men E.ON Varme har sørget for at dette er uden betydning. Der er den 24. september 2009 indgivet en klage over disse forhold til Energitilsynet.