Historik over forhandlingsforløb med E.ON om køb af værk og net

Kronologisk oversigt over begivenheder, korrespondance, møder, etc. i forbindelse med Egedal kommunes, og senere forbrugernes egne forhandlinger med E.ON Danmark A/S.

Opdateret 18. marts 2013

Læs videre ...

SFL afholdt stormøde den 20. september 2010

SFL afholdt stormøde i Forsamlingshuset mandag, den 20. september 2010hvor advokat Jan Torp Hansen gjorde rede for de muligheder vi har mht. retlige skridt overfor E.ON.  Se advokatens præsentation, og mødereferatet.

Egedal kommune sætter tilmeldingsprocessen i bero

31. august 2010

Foranlediget af de spørgsmål der rejste sig i kølvandet på Egedal Forsyning A/S' brev til forbrugerne af 7. juli 2010 og i lyset af dommen af 3. august 2010, har Egedal Forsyning meddelt SFL, at tilmeldingsprocessen er sat i bero indtil disse ting er afklaret.

Egedal Forsynings meddelelse kan ses her.

E.ON anker dommen af 3. august 2010

E.ON Varme Danmark ApS har besluttet at anke frifindelsen af de to forbrugere i Slagslunde, der havde tilbageholdt betalinger, udover hvad vores kontrakt fra 1995/96 tilsiger.

E.ONs meddelelse kan ses her.

Egedal kommune beder om juridisk bindende tilslutning

Opdateret 31. august 2010
Kommunen har sat tilmeldingsproceduren i bero. Forklaringen kan ses her.

10. juli 2010

Egedal kommune v/ Egedal Forsyning A/S har sendt et brev til samtlige fjernvarmeforbrugere i Slagslunde. Brevet er dateret den 7. juli 2010, men først modtaget af forbrugerne den 10. juli 2010. I brevet gives der en frist indtil den 6. august 2010 for at svare. Tilslutning indebærer, at man accepterer, at bindingsperioden forlænges indtil den 1. september 2028 og også accepterer, at der fastsættes nye leveringsbetingelser.

Møde mellem kommunen og SFL den 19. august 2010

opfordring af borgmester Willy Eliasen den 26. juli blev der den 19. august afholdt møde mellem kommunen og SFLs bestyrelse. Borgmesteren havde bedt om "at finde frem til et beregningsgrundlag, som parterne er enige i er rette beregningsgrundlag".

Mødet var skuffende for SFL, idet det ikke bragte afklaring af divergenserne.

SFLs resumé af mødet kan ses her.

SFL indkalder til stormøde den 23. august 2010

SFL indkalder hermed til stormøde i Forsamlingshuset

mandag, den 23. august 2010, kl. 1900

Alle fjernvarmebrugere i Slagslunde er inviteret, og invitationen kan ses her. Vi håber på stort fremmøde, da det er vigtige ting, der skal gennemgås.

E.ON Varme taber betalingssag i Slagslunde

3. august 2010

E.ON har anlagt sag mod to varmekunder, som har tilbageholdt den del af varmebetalingen, der ligger ud over den med Nesa indgåede kontrakt. Retten i Hillerød har i dag frifundet begge kunder, og samtidig dømt E.ON til at betale dem hver kr. 25.000 i sagsomkostninger.

Selve dommen kan ses her.

E.ONs reaktion kan ses her.

Borgmesteren ønsker fornyet undersøgelse af beregningsgrundlaget, og udsætter svarfristen

Den 26. juli 2010 blev der, på borgmester Willy Eliasens initiativ, afholdt et møde med SFL for at afklare de divergenser, der findes mht. priser og besparelser mellem på den ene side borgmesterens brev af 26. maj 2010 og kommunalbestyrelsens beslutning af 16. juni 2010, og på den anden side Egedal Forsyning A/S' brev af 7. juli 2010, som blot skulle effektuere kommunalbestyrelsens beslutning.

Borgmesteren har efterfølgende sendt os dette beslutningsreferat til offentliggørelse:

Hemmeligholdelsen af driftsaftalens priser: SFL indklager Egedal kommune for Statsforvaltningen i Hovedstaden.

Egedal kommune, repræsenteret ved indkøbschef Peter Elman Hansen, insisterer fortsat på, at man ikke vil oplyse de bortcensurerede priser og leveringsbetingelser i driftsaftalen mellem kommunen og E.ON.

SFL finder imidlertid at disse oplysninger er af så væsentlig betydning for den enkelte forbrugers stillingtagen til en juridisk binding til fjernvarmen i endnu 18 år, at man desværre har set sig nødsaget til at indklage Egedal kommune for Statsforvaltningen i Hovedstaden, for at få adgang til oplysningerne.

Egedal kommune offentliggør driftsaftalen - men forbrugerne må stadig ikke se, hvad de skal betale

SFL har opnået aktindsigt i den meget vigtige driftsaftale mellem Egedal kommune og E.ON Danmark A/S, som forbrugerne hidtil ikke har måttet se, før de juridisk havde forpligtet sig til en forlængelse af bindingsperioden med 10 år, indtil 1. september 2028.

Kommunen har dog valgt at slette alle oplysninger om priser og leveringsbetingelser, der jo er afgørende for den enkelte forbrugers beslutning, om man vil deltage eller ej. Kommunen giver følgende begrundelse: