Egedal kommune ønsker tilkendegivelser fra forbrugerne inden den 4. juni 2010

28. maj 2010.

Kommunen er nu nået frem til et forhandlingsresultat med E.ON. Da kommunen ikke har opnået det resultat, som vi forbrugere blev stillet i udsigt, ønsker kommunen at sikre sig, at det fortsat er brugernes ønske, at kommunen overtager varmeforsyningen i Slagslunde.

Da tiden er knap, har SFLs bestyrelse lovet at sende kommunens brev ud til jer pr. e-mail og omdele det til de få, der ikke har e-mail.

Resultatet af denne nye tilkendegivelse fra forbrugerne skal forelægges kommunalbestyrelsen på dens møde den 9. juni. Derfor er svarfristen sat til den 4. juni. Som det fremgår af kommunens brev, kan I til gengæld nemt svare ved at sende en e-mail til slagslunde (snabelA) egekom.dk.

Den kommunale løsning kræver en opbakning på 90% af  brugerne. Så I bedes venligst hurtigt give jeres tilkendegivelse af, om vi skal lægge E.ON bag os.

På bestyrelsens vegne
Marie Louise Allerslev

 

Kommunens brev som er rundsendt pr. email kan ses her.
Den i brevet nævnte oversigt over økonomien kan ses her.
Såfremt man ønsker at sende sit svar pr. alm. post, kan formularen fås her.