E.ON udsætter udmeldelsesfristen i Slagslunde

E.ON Varme har udsat fristen for udmeldelse pr. 30. april 2011 til 31. marts 2010.

Deres meddelelse kan ses her.