Egedal kommune fortsætter med købet af E.ONs værk og net i Slagslunde

 
SFL har den 7. juni 2010 modtaget følgende meddelelse fra Egedal kommune:
 
Jeg har nu modtaget 215 tilmeldinger ud af 238 mulige, svarende til 90,3 %. Kommunen fortsætter derfor processen, som forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 26. maj d.å.
 

Med venlig hilsen

Peter Elman Hansen
Indkøbschef

Egedal Kommune
Ølstykke Rådhus
Direkte Telefon: 7259 6170

Postadresse:
Egedal Kommune
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

Telefon: 7259 6000

www.egedalkommune.dk