Egedal kommune offentliggør overdragelsesaftalen med E.ON

5. juni 2010

Egedal Forsyning A/S (kommunens forsyningsselskab) har nu offentliggjort købsaftalen med E.ON vedrørende køb af fjernvarmeværk og -net i Slagslunde. Samtidig har man redegjort for hvorledes sagen håndteres overfor forbrugerne i den nærmeste fremtid.

Kommunen har også indgået en driftsaftale med E.ON, men denne vil ikke blive offentliggjort på nuværende tidspunkt.

Meddelelsen kan ses her.