Egedal kommunes meddelelse om antallet af tilmeldinger til den påtænkte kommunale løsning

Fra Peter Elman, Egedal kommune, har SFLs bestyrelse den 26. marts 2010 modtaget følgende email:

 

Ved tilmeldingsfristens udløb d.d. har kommunen modtaget præcis 217 positive tilkendegivelser. Administrationen arbejder derfor videre med en udmøntning af den kommunale løsning.
 
Som jeg skrev tidligere, vil kommunen, i samarbejde med de eksterne rådgivere, afholde en møderække med E.ON Danmark A/S om endelig købsaftale og driftsaftale, indenfor de rammer der følger af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 3. marts 2010.
 
Som aftalt vil jeg give laugets bestyrelse en orientering den 13. april. I forhold til det tidligere aftalte, har jeg været nødsaget til at rykke mødet til kl. 15.30. Mødet afholdes i lokale 160 på Ølstykke Rådhus (lokalet ligger i kælderen ved siden af rådhusets kantine).
 

Med venlig hilsen

Peter Elman Hansen
Indkøbschef

Egedal Kommune
Ølstykke Rådhus
Direkte Telefon: 7259 6170

Postadresse:
Egedal Kommune
Rådhustorvet 2
3660 Stenløse

Telefon: 7259 6000

www.egedalkommune.dk