Besparelsesberegner

Beregning af din pris før og efter Egedal kommunes overtagelse af værk og net i Slagslunde

Du skal kende størrelsen af dit hus i kvadratmeter og dit årlige forbrug i GJ.
Hvis du ikke kender disse størrelser, fremgår begge dele af de opkrævninger E.ON sender.

Alle beløb er incl. moms og i hele kr. (hvorfor der kan forekomme små afrundingsfejl).

I sit brev af 26. maj 2010 erklærer borgmester Willy Eliasen forhandlingerne med E.ON for afsluttet, og konstaterer endvidere at det vil medføre en gennemsnitlig besparelse på 18% i forhold til E,ONs gældende tarif for 2010/2011. Ved beregningen er derfor anvendt E.ONs gældende tarif for varmeåret 2010/2011, samt kommunens udmeldte mindste og højeste priser, således som de fremgår af Egedal Forsynings brev til forbrugerne.

De anvendte satser er således følgende:

  E.ON
gældende tarif
Egedal
lav
Egedal
høj
Abonnement, kr/år      
Kvadratmeterafgift, kr/m2      
Varmeforbrug, kr/GJ      

E.ONs prisblad kan ses her.
Egedal Forsynings brev med priserne kan ses her. Se side 2 under afsnittet "Varmepriser".
Borgmesterens brev af 26. maj kan ses her. Se første og de sidste to afsnit på side 1.
 
Udfyld felterne med dine egne tal og klik på "Beregn"

  

  

 

  E.ON
gældende tarif
Egedal
lav
Egedal
høj
Abonnement      
Kvadratmeterafgift      
Varmeforbrug      
Ialt      
Besparelse