Eksempel på beregning af Egedal kommunes tilbud

Besparelse vedrørende Egedal kommunes tilbud

9. marts 2010
Korrigeret 12. marts 2010

Egedal kommune har på SFLs generalforsamling meddelt at en kommunal overtagelse af værk og net vil medføre en pris på ca. 18.000 kr for et gennemsnitshus i Slagslunde på 130 kvm med et årligt forbrug på 12,1 MWh = 43,56 GJ. Dette er siden blevet ændret til at besparelsen skulle være 25-30%.
Kommunen har imidlertid ved email den 12. marts meddelt, at oplysningen om 25-30% beroede på en fejl, og at det korrekte spænd er 20-25%.
Kommunens præsentation på generalforsamlingen kan ses her.
Kommunens redegørelse for kommunalbestyrelsens beslutning kan ses her.

På generalforsamlingen var der almindelig tilslutning til at SFL på hjemmesiden skulle etablere et regneprogram, der kunne vise besparelsen for ejendomme med andre størrelser og andet forbrug. Det kan desværre ikke lade sig gøre, da kommunen i ovennævnte email af 12. marts nu meddeler, at det ikke er muligt at uddybe de økonomiske forudsætninger for den kommunale løsning yderligere, og at tariferingen først afgøres endeligt af bestyrelsen for det kommende kommunale forsyningsselskab.

Som erstatning har vi nedenfor anført et skema, der viser hvorledes kommunens hensigt om en besparelse på 20-25% forholder sig til E.ONs pris i indeværende og næste varmeår.

Bemærk!
Beregningen gælder KUN kommunens gennemsnitshus på 130 kvm med et årligt forbrug på 43,56 GJ.
Alle beløb er incl. moms.

  2009/2010 2010/2011
E.ON, abonnement 1.750 1.750
E.ON, kvadratmeterafgift 6.837 7.067
E.ON, varmeforbrug 14.168 14.294
     
E.ON, total pris 22.755 23.111
Egedal kommune, besparelse på 20% 18.204 18.489
Egedal kommune, besparelse på 25% 17.066 17.333