SFLs generalforsamlings henvendelse til klima- og energiministeren

8. februar 2011
Opdateret med E.ONs reaktion overfor ministeren - 16. februar 2011
Opdateret med pressemeddelelse - 13. marts 2011
Opdateret med fornyet henvendelse til ministeren - 15. april 2011
Opdateret med ministerens eget svar på SFLs fornyede henvendelse - 14. maj 2011

SFLs generalforsamling vedtog den 8. februar 2011 en henvendelse til klima- og energiminister Lykke Friis om fjernvarmeforholdene i Slagslunde.

E.ON følte sig straks foranlediget til at tage til genmæle på deres hjemmeside med en tekst, som også blev sendt til ministeren. SFL blev først opmærksom herpå medio april, men da vi anser teksten for at være vildledende, sendte vi alligevel et svar til E.ON herom med kopi til Energitilsynet.

SFL modtog svar fra ministeren den 10. marts, men først efter at have måttet rykket for det. Svaret, der er udarbejdet af Energistyrelsen, er dateret den 24. februar 2011. Energistyrelsen har - uden beklagelse - oplyst, at man simpelthen havde glemt at afsende besvarelsen.

SFLs bestyrelse var langt fra tilfreds med svaret fra Energistyrelsen, og har derfor sendt en fornyet henvendelse til ministeren.

Ministeren svarede denne gang egenhændigt den 13. maj 2011, men svaret var ligeså intetsigende som Energistyrelsens oprindelige svar.

Links til samtlige dokumenter i sagen
SFLs oprindelige henvendelse til ministeren
E.ONs reaktion
SFLs korrektion af E.ONs reaktion
Ministerens svar ved Energistyrelsen
SFLs pressemeddelelse
SFLs fornyede henvendelse til ministeren
Ministerens egen besvarelse af SFLs fornyede henvendelse