På blot 5 år har E.ON givet Slagslunde en prisstigning på 113,2%

2. februar 2011 
Opdateret 24. februar 2011

På E.ONs hjemmeside bringes en oversigt over prisudviklingen i Slagslunde fra 2005 til 2011. Denne oversigt er imidlertid hverken komplet eller korrekt.

En opgørelse for den tid E.ON har ejet værk og net (siden 1. oktober 2005), er anført nedenfor. Den er baseret på Energitilsynets standardhus, der er på 130 m2 med et årligt forbrug på 18,1 kWh = 65,16 gJ.

En grafisk repræsentation af hele forløbet 1997-2011 kan ses her. En sammenligning (dog kun for perioden 2007-2001) med udviklingen i landsgennemsnittet (ca. 450 værker) og med udviklingen i pristallet, kan ses her.
 

Udvikling i fjernvarmepriserne i Slagslunde
 
Periode Samlet for
standardhus
Variabel
(kr/gJ)
Abonnement
(kr/år)
Fast
(kr/m2)
2004/2005 (se note 1)  18.656 241,28 2.934      -
2005/2006 (se note 2)  22.917 304,68 3.064      -
2006/2007 26.463 360,00 665 18,00
2007/2008 26.788 365,00 665 18,00
2008/2009 29.346 211,25 6.481 70,00
2009/2010 29.781 325,26 1.750 52,59
2010/2011 (1/5-30/4, se note 3)  30.199 328,15 1.750 54,36
2011 (gennemsnit, se note 3)  36.583 426,12 1.750 54,36
Resten af 2011 (1/5-31/12, se note 4) 39.775 475,11 1.750 54,36

Note 1.  Den faste betaling er reguleret ned i henhold til ankenævnets afgørelse
(2.500 kr. fra pristal 92,1 til pristal 108,1).

Note 2.  E.ON fastholder det tilbagebetalte beløb (kr. 183.157) som underdækning
i regnskabet - i modstrid med ankenævnets afgørelse.

Note 3.  Ultimo 2010 omlagde E.ON varmeåret fra 1/5-30/4 til kalenderåret,
gældende fra 1/1 2011.Pga. manglende varsel ved væsentlige prisforhøjelser,
har E.ON dog måttet bibeholde 2010/2011-priserne i perioden 1/1-30/4 2011.

Note 4.  Omregnet til 12 måneders forbrug.

       
Stigning
fra 2010/2011 (1/5-10 til 30/4-11)
til 2011 (gennemsnit, 1/1 til 31/12)
21,1% 29,9% 0,0% 0,0%
Stigning
fra 2010/2011 (1/5-10 til 30/4-11)
til rest 2011 (1/5-11 til 31/12-11)
31,7% 44,8% 0,0% 0,0%
Stigning
fra 2004/2005
til 2011 (gennemsnit 1/1 til 31/12)
96,1% 76,6%            200,5%  
Stigning
fra 2004/2005
til rest 2011 (1/5-11 til 31/12-11)
113,2% 96,9%            200,5%