Tilmelding til erstatningssag mod E.ON

Advokat Jan Torp Hansen, Advokathuset i Hillerød, er nu klar til at modtage vores tilmeldinger til en fælles erstatningssag mod E.ON. Bemærk at tilmeldingsfristen er den 25. oktober 2010.

Opdateret 9. oktober 2010 med resumé af møde mellem SFL og advokaten.

Advokaten har tilsendt SFL

  1. Et brev til samtlige E.ONs kunder i Slagslunde.
  2. En tilmeldingsblanket, incl. beskrivelse af den dokumentation, der skal medsendes, og incl. betingelser og betalingsforhold.
  3. Oplysninger om fri proces, og den dokumentation, der skal medfølge.

Meddelelse om dette er blevet sendt som email til dem, som SFL har en email adresse på, medens resten er blevet omdelt på papir af SFL. Har man således modtaget emailen, må man selv sørge for at printe det fornødne materiale, se links nedenfor.

Sammen med tilmeldingen og den fornødne dokumentation, skal man også opgøre sit krav mod E.ON. Til hjælp for dette har SFL lagt en beregner ud her på hjemmesiden, hvor man blot skal indtaste sine kvadratmetre og forbrug for de enkelte år. Beregnerens resultat skal derefter printes og sendes til advokaten sammen med den øvrige dokumentation.

Har man ikke længere de gamle årsopgørelser, kan disse ses hvis man logger sig på E.ONs hjemmeside. Hvis I er i tvivl om, hvorledes dette gøres, kan I få hjælp hertil hos E.ONs kundecenter på tlf. 7027 0577 eller via email til kundecenter@eon.dk.

Links til advokatens materiale:

Brevet til forbrugerne
Tilmeldingsblanketten
Oplysningerne om fri proces

Link til SFLs beregningsprogram klik her.